دسته: رشته کامپیوترRSS
پایان نامه پروتکل هایSSL, TLS
۱۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه پروتکل هایSSL, TLS

پایان نامه پروتکل هایSSL, TLS “IPTV” ( ” تلویزیون پروتکل اینترنت “) سیستمی را توصیف می کند که در آن با استفاده از پروتکل اینترنت برروی یک زیر ساخت شبکه خدمات تلویزیون دیجیتال ارائه می شود که این خدمات می تواند توسط یک اتصال پهنای باند وسیع در اختیار کاربر قرار گیرد. برخی کاربران خدمات […]

پروتکل هایSSL, TLS
۱۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پروتکل هایSSL, TLS

پروتکل هایSSL, TLS “IPTV” ( ” تلویزیون پروتکل اینترنت “) سیستمی را توصیف می کند که در آن با استفاده از پروتکل اینترنت برروی یک زیر ساخت شبکه خدمات تلویزیون دیجیتال ارائه می شود که این خدمات می تواند توسط یک اتصال پهنای باند وسیع در اختیار کاربر قرار گیرد. برخی کاربران خدمات IPTV را […]

پایان نامه مقابله با هک-pdf
۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه مقابله با هک-pdf

پایان نامه مقابله با هک-pdf مقدمه : امنیت در دنیای واقعی ما امری اجتناب ناپذیر است و همگی‌مان به نوعی سعی داریم تا امنیت را در محیط پیرامونمان ایجاد کنیم. همانطور که شما برای ساختمان خود چندین کلید تعبیه می کنید، از ابزارهای امنیتی برای کنترل ورود و خروج استفاده می کنید و حتی در […]

پایان نامه مقابله با هک
۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه مقابله با هک

پایان نامه مقابله با هک مقدمه : امنیت در دنیای واقعی ما امری اجتناب ناپذیر است و همگی‌مان به نوعی سعی داریم تا امنیت را در محیط پیرامونمان ایجاد کنیم. همانطور که شما برای ساختمان خود چندین کلید تعبیه می کنید، از ابزارهای امنیتی برای کنترل ورود و خروج استفاده می کنید و حتی در […]

پایان نامه هوش جمعی-pdf
۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه هوش جمعی-pdf

پایان نامه هوش جمعی-pdf چکیده: موضوع اصلی این پروژه، معرفی و بررسی روش هایی که با نام هوش جمعی از آن ها یاد می شوند. در روش هایی که در گروه هوش جمعی جای می گیرند، ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم بین جواب های مختلف الگوریتم وجود دارند. در واقع، در این روش ها، جواب […]

پایان نامه هوش جمعی
۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه هوش جمعی

پایان نامه هوش جمعی چکیده: موضوع اصلی این پروژه، معرفی و بررسی روش هایی که با نام هوش جمعی از آن ها یاد می شوند. در روش هایی که در گروه هوش جمعی جای می گیرند، ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم بین جواب های مختلف الگوریتم وجود دارند. در واقع، در این روش ها، جواب […]

پایان نامه الگوریتم ژنتیک-pdf
۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه الگوریتم ژنتیک-pdf

پایان نامه الگوریتم ژنتیک-pdf چکیده : الگوریتم های ژنتیک یکی از الگوریتم های جستجوی تصادفی است که ایده آن برگرفته از طبیعت می باشد . نسل های موجودات قوی تر بیشتر زندگی می کنند و نسل های بعدی نیز قوی تر می شوند به عبارت دیگر طبیعت افراد قوی تر را برای زندگی بر می […]

پایان نامه الگوریتم ژنتیک
۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه الگوریتم ژنتیک

پایان نامه الگوریتم ژنتیک چکیده : الگوریتم های ژنتیک یکی از الگوریتم های جستجوی تصادفی است که ایده آن برگرفته از طبیعت می باشد . نسل های موجودات قوی تر بیشتر زندگی می کنند و نسل های بعدی نیز قوی تر می شوند به عبارت دیگر طبیعت افراد قوی تر را برای زندگی بر می […]

پروژهAJAX-pdf
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پروژهAJAX-pdf

پروژهAJAX-pdf معرفِی AJAX : آجاکس ِیک زبان برنامه نوِیسِی جدِید نِیست بلکه ِیک تکنِیک جهت اِیجاد Web application هاِی بهتر و سرِیعتر و بسِیار تعاملِی است. با آجاکس , جاوا اسکرِیپت  مِی تواند مستقِیما با سرور ارتباط برقرار کند, و از شِی  جاوا اسکرِیپتِی XMLHttpRequest استفاده کند. با اِین شِی , جاوا اسکرِیپت مِی تواند […]

پروژهAJAX,webservice
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پروژهAJAX,webservice

پروژهAJAX,webservice معرفِی AJAX : آجاکس ِیک زبان برنامه نوِیسِی جدِید نِیست بلکه ِیک تکنِیک جهت اِیجاد Web application هاِی بهتر و سرِیعتر و بسِیار تعاملِی است. با آجاکس , جاوا اسکرِیپت  مِی تواند مستقِیما با سرور ارتباط برقرار کند, و از شِی  جاوا اسکرِیپتِی XMLHttpRequest استفاده کند. با اِین شِی , جاوا اسکرِیپت مِی تواند […]

آموزش های سایت
تازه ترین پایان نامه ها
پرفروش ترین ها