دسته: رشته تاریخRSS
ملی شدن صنعت نفت ایران-pdf
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ملی شدن صنعت نفت ایران-pdf

ملی شدن صنعت نفت ایران-pdf چکیده: این تحقیق براساس نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران می‎باشد که در آن عنوان هایی چون اشغال ایران توسط آمریکایی ها ، انگلیسی ها و روسی ها ، حضور آمریکایی ها در ایران به قصد اجرا کردن اهدافشان در ایران و به خصوص بدست آوردن نفت ایران ، شکل […]

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران چکیده: این تحقیق براساس نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران می‎باشد که در آن عنوان هایی چون اشغال ایران توسط آمریکایی ها ، انگلیسی ها و روسی ها ، حضور آمریکایی ها در ایران به قصد اجرا کردن اهدافشان در ایران و به خصوص بدست آوردن نفت ایران ، […]

پایان نامه تاریخ ساسانیان-pdf
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پایان نامه تاریخ ساسانیان-pdf

پایان نامه تاریخ ساسانیان-pdf چکیده: پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال ۲۲۶تا ۴۲۰  میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش های قضایی و اداری دیوانسالاری ساسانی. در این میان ، مقام های مربوط به این نظام مورد توجه  قرار گرفته اند […]

پایان نامه تاریخ ساسانیان-word
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پایان نامه تاریخ ساسانیان-word

پایان نامه تاریخ ساسانیان-word چکیده: پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال ۲۲۶تا ۴۲۰  میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش های قضایی و اداری دیوانسالاری ساسانی. در این میان ، مقام های مربوط به این نظام مورد توجه  قرار گرفته اند […]

آموزش های سایت
تازه ترین پایان نامه ها
پرفروش ترین ها