دسته: پایان نامهRSS
پایان نامه دیه وانواع آن-pdf
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه دیه وانواع آن-pdf

پایان نامه دیه وانواع آن-pdf مقدمه: حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش. الحمد الله الذر شرع الدیات […]

پایان نامه دیه وانواع آن
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه دیه وانواع آن

پایان نامه دیه وانواع آن مقدمه: حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش. الحمد الله الذر شرع الدیات […]

پایان نامه خیار شرط-pdf
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه خیار شرط-pdf

پایان نامه خیار شرط-pdf مقدمه: خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در […]

پایان نامه خیار شرط
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه خیار شرط

پایان نامه خیار شرط مقدمه: خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در […]

پایان نامه انواع سند-pdf
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه انواع سند-pdf

پایان نامه انواع سند-pdf تعریف سند: مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم […]

پایان نامه انواع سند
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه انواع سند

پایان نامه انواع سند تعریف سند: مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم […]

سرقفلی حق کسب و پیشه-pdf
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سرقفلی حق کسب و پیشه-pdf

سرقفلی حق کسب و پیشه-pdf مقدمه: به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی […]

پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه

پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه مقدمه: به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است […]

حریم در فقه وحقوق مدنی-pdf
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حریم در فقه وحقوق مدنی-pdf

حریم در فقه وحقوق مدنی-pdf مقدمه: در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (۱) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که […]

پایان نامه حریم در فقه وحقوق مدنی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پایان نامه حریم در فقه وحقوق مدنی

پایان نامه حریم در فقه وحقوق مدنی مقدمه: در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (۱) و اهمیت این موضوع تا […]

آموزش های سایت
تازه ترین پایان نامه ها
پرفروش ترین ها