دسته: رشته روانشناسیRSS
تربیت کودک-pdf
۱۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تربیت کودک-pdf

تربیت کودک-pdf تربیت چیست؟ تربیت از سویی علم است چون دارای موضوع و هدف و روش است. از سویی فن است زیرا جریان نشو و مای قوای انسانی با فنونی باید تحت مراقبت آید. ممکن است فردی باسواد و عالم باشد ولی معلم نباشد. تربیت از سویی هنر است چون در آن توجه به لطافت‌ها […]

تربیت کودک
۱۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تربیت کودک

تربیت کودک تربیت چیست؟ تربیت از سویی علم است چون دارای موضوع و هدف و روش است. از سویی فن است زیرا جریان نشو و مای قوای انسانی با فنونی باید تحت مراقبت آید. ممکن است فردی باسواد و عالم باشد ولی معلم نباشد. تربیت از سویی هنر است چون در آن توجه به لطافت‌ها […]

بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی-pdf
۲۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی-pdf

بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی-pdf در جریان رشد انسان دوران حساسی وجود دارد که در شکل گیری شخصیت و زندگی فرد نقش مهمی ایفا می نماید سالهای آغازین کودکی و دوره نوجوانی از این مراحل سرنوشت ساز می‌باشد. شناخت دنیای پر رمز و راز نوجوانی که دوران تحول سریع جسمانی، تحول در رفتار و شخصیت، […]

بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی
۲۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی در جریان رشد انسان دوران حساسی وجود دارد که در شکل گیری شخصیت و زندگی فرد نقش مهمی ایفا می نماید سالهای آغازین کودکی و دوره نوجوانی از این مراحل سرنوشت ساز می‌باشد. شناخت دنیای پر رمز و راز نوجوانی که دوران تحول سریع جسمانی، تحول در رفتار و شخصیت، […]

آموزش های سایت
تازه ترین پایان نامه ها
پرفروش ترین ها