دسته: رشته حقوقRSS
جرایم علیه امنیت-pdf
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جرایم علیه امنیت-pdf

جرایم علیه امنیت-pdf مقدمه: حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است. محاربه، جاسوسی […]

جرایم علیه امنیت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جرایم علیه امنیت

جرایم علیه امنیت مقدمه: حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است. محاربه، جاسوسی […]

کلاهبرداری در حقوق ایران-pdf
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کلاهبرداری در حقوق ایران-pdf

کلاهبرداری در حقوق ایران-pdf کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری […]

کلاهبرداری در حقوق ایران
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کلاهبرداری در حقوق ایران

کلاهبرداری در حقوق ایران کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری […]

افتراء و نشر اکاذیب-pdf
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

افتراء و نشر اکاذیب-pdf

افتراء و نشر اکاذیب-pdf مقدمه: طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها ، گفتار ، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمی می‌باشد که دسته‌ای از‌آن جرائمی هستند که بی‌جبر و عنف مادی به وسیله‌ی زبان یا قلم واقع می‌شوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم می‌نمایند و […]

افتراء و نشر اکاذیب
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

افتراء و نشر اکاذیب

افتراء و نشر اکاذیب مقدمه: طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها ، گفتار ، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمی می‌باشد که دسته‌ای از‌آن جرائمی هستند که بی‌جبر و عنف مادی به وسیله‌ی زبان یا قلم واقع می‌شوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم می‌نمایند و […]

صدور چک-pdf
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

صدور چک-pdf

صدور چک-pdf مقدمه: اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از […]

تحقیق صدور چک
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تحقیق صدور چک

تحقیق صدور چک مقدمه: اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت […]

جرایم جنسی-pdf
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جرایم جنسی-pdf

جرایم جنسی-pdf چکیده: در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه […]

تحقیق جرایم جنسی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تحقیق جرایم جنسی

تحقیق جرایم جنسی چکیده: در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای […]

آموزش های سایت
تازه ترین پایان نامه ها
پرفروش ترین ها