دسته: رشته ادبیاتRSS
مهدی اخوان ثالث-pdf
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مهدی اخوان ثالث-pdf

مهدی اخوان ثالث-pdf اخوان در شعرش درونمایه های حماسی را به استعاره و نماد مزین می کند مهدی اخوان ثالث، از برجسته ترین شاعران معاصر ایران، متخلص به م امید، در سال ۱۳۰۷ در توس نو ( مشهد) به دنیا آمد و چهارم شهریور سال ۱۳۶۹ در تهران درگذشت. وی در سال ۱۳۲۶ از هنرستان […]

مهدی اخوان ثالث
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث اخوان در شعرش درونمایه های حماسی را به استعاره و نماد مزین می کند مهدی اخوان ثالث، از برجسته ترین شاعران معاصر ایران، متخلص به م امید، در سال ۱۳۰۷ در توس نو ( مشهد) به دنیا آمد و چهارم شهریور سال ۱۳۶۹ در تهران درگذشت. وی در سال ۱۳۲۶ از هنرستان […]

زندگی نامه سهراب سپهری-pdf
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

زندگی نامه سهراب سپهری-pdf

زندگی نامه سهراب سپهری-pdf سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر ایران در ۱۵ مهر ماه ۱۳۰۷ در کاشان پا به عرصه حیات گذشت و در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران درگذشت. وی پس از طی تحصیلات شش ساله ابتدایی در دبستان خیام کاشان (۱۳۱۹) و متوسطه در دبیرستان پهلوی کاشان (خرداد ۱۳۲۲) و به پایان […]

زندگی نامه سهراب سپهری
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

زندگی نامه سهراب سپهری

زندگی نامه سهراب سپهری سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر ایران در ۱۵ مهر ماه ۱۳۰۷ در کاشان پا به عرصه حیات گذشت و در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران درگذشت. وی پس از طی تحصیلات شش ساله ابتدایی در دبستان خیام کاشان (۱۳۱۹) و متوسطه در دبیرستان پهلوی کاشان (خرداد ۱۳۲۲) و به پایان […]

آموزش های سایت
تازه ترین پایان نامه ها
پرفروش ترین ها